Vergoeding zorgverzekering

Hypnotherapie wordt in veel gevallen vergoed door je zorgverzekeraar. Voor alle zorgverzekeraars geldt dat je een aanvullende verzekering dient te hebben afgesloten.


Of je zorgverzekeraar hypnotherapie (deels) vergoedt kan je vinden via:
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie


Praktijk HaRT is aangesloten bij:
– de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH), 
– de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG),
– het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).