Regressietherapie

Regressie betekent letterlijk het teruggaan tot een vroeger stadium.


Bij hypnotherapie maakt men gebruik van regressie door de cliënt in hypnose terug te laten gaan naar ervaringen uit het verleden, bijvoorbeeld naar de kindertijd.


Vaak zijn negatieve overtuigingen die zijn ontstaan in de jeugd nog steeds van invloed op het hedendaagse leven. Door terug te gaan in de tijd en contact te maken met het innerlijk kind kunnen de dan ontstane overleving mechanismes veranderd worden in een bewust en vrij leven vanuit volwassenheid.


Regressie gebruik ik ook als hulpbron als een herinneringen een heel fijn gevoel geven.


Bijvoorbeeld een situatie waarin de cliënt zich heel trots of geliefd voelde. Dat gevoel wordt versterkt en verankert zodat men het altijd weer kan terughalen.

Regressietherapie - Praktijk HaRT
Innerlijk kind