Privacy document

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier wordt aangelegd.

Dit is een wettelijke plicht vanuit de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Hierin is de intake (zonder adresgegevens en zonder geboortedatum), notities van de sessies en de eind evaluatie genoteerd. Praktijk HaRT is de enige die toegang heeft tot deze schriftelijke dossiers. Na een bewaar termijn van 20 jaar worden de dossiers vernietigd. Cliënt heeft recht tot inzage in eigen dossier.

 

Derden

De gegevens die worden gebruikt voor de therapie en het maken van een factuur worden nooit aan derden doorgeven. Als de cliënt wil dat er een verslag wordt doorgeven aan bijvoorbeeld de huisarts gaat dit verslag altijd via de cliënt.

 

Afsprakensysteem

Afspraken kunnen online gemaakt worden via het platform Onlineafspraken.nl, het digitale afsprakensysteem. Met Onlineafspraken BV heeft Praktijk HaRT een verwerkersovereenkomst afgesloten. De NAW-gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

Facturering

Voor het maken van de factuur worden de NAW-gegevens digitaal opgeslagen. De NAW-gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Op de factuur staat de naam, adres en woonplaats, geboortedatum, behandeldatum, beschrijving behandeling met de code van die behandeling en de kosten. De factuur wordt aan de cliënt gemaild. Op verzoek wordt de factuur per post verstuurd.