Algemene Voorwaarden

Licentie

Praktijk HaRT is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) onder lidnummer 10060 en ontvangt ieder jaar een licentie welke in de praktijk zichtbaar is opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks door de NBVH verstrekt en garandeert dat de therapeut voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie.

Gecertificeerd

Praktijk HaRT is geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken therapeut.
Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan kunt u via de NBVH contact opnemen met de klachtencommissie.
De klachtencommissie is het ‘voorportaal’.

De klachtencommissie behandelt alleen heel kleine probleempjes en sluist de rest door naar de Klachtenfunctionaris. Deze kiest of voor mediation, of verwijst door naar de geschillencommissie SCAG of in ernstige zaken naar de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Geheimhoudingsplicht geldt voor de therapeut op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim.

Annulering

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid

Praktijk HaRT is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

Tarieven

Het uurtarief overdag is €65,00. 

Het uurtarief in de avonden en op zaterdag is €80,00. 

Het tarief is vrijgesteld van BTW. Een sessie duurt gemiddeld 1 tot 1,5 uur.

Minimale leeftijd

Praktijk HaRT behandelt alleen cliënten vanaf 18 jaar.

Incassobureau

Indien de betalingen niet op tijd worden voldaan zal Praktijk HaRT de inning van de openstaande bedragen overdragen aan het incassobureau Medicas. Medicas zal de wettelijke rente en de incassokosten in rekening brengen bij de cliënt. De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing.

Declareren en vergoeding

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de facturen bij zijn of haar zorgverzekeraar en dient zelf te informeren of de zorgverzekeraar de therapie vergoedt.