Hypnotherapie Helpt!

TT kan als extra versterking dienen bij hypnose- of regressietherapie. De cliënt zijn energie stroomt weer en inzichten uit de sessies worden extra versterkt. Het kan tevens worden toegepast bij cliënten die bijvoorbeeld angstig zijn voor een operatie of een presentatie, als extra genezing na een behandeling, ontspanningsinterventie bij stress of bij het verminderen van slaapklachten.


TT is ontwikkeld door verpleegkundigen en staat beschreven in de verpleegkundige literatuur als interventie om comfort en welbevinden te bevorderen. In de praktijk wordt TT ook veel toegepast bij slaapproblemen, jeuk en in de terminale fase (stervensbegeleiding).


TT is geen alternatieve geneeswijze maar een vorm van complementaire of aanvullende zorg. TT is een korte interventie die door de therapeut met intensieve aandacht wordt gegeven. De cliënt ervaart TT meestal als ontspannend, rustgevend en helend. Onderzoek bevestigt dat het angst, pijn en onrust vermindert. De belangrijkste redenen om TT te geven zijn ontspanning (93%), pijnvermindering (66%) en angstvermindering (61%). Bij TT gaat het niet om genezen of behandelen maar om zorg en ondersteuning. Het is een aanvulling op de standaardzorg.


TT is rond 1975 ontwikkeld aan de Universiteit van New York door hoogleraar verpleegkunde Dolores Krieger en Dora Kunz. Zij hebben TT zo opgezet dat elke therapeut of verpleegkundige het op dezelfde manier kan leren toepassen via een stappenplan met een vaste opbouw.


Klachten kunnen verminderen door TT, echter de therapeut die TT toepast richt zich niet op de klacht of het symptoom van de cliënt. De therapeut heeft de intentie om het zelfhelend vermogen te stimuleren. Het effect van TT is dat de cliënt ontspant en ontspanning kan een klacht verzachten of laten verdwijnen.

Therapeutic Touch | Hypnotherapie | Regressietherapie | Afslanken | EFT | Coaching | Regio Den Haag
Therapeutic Touch helpt bij onrust, pijn en angst. In de praktijk wordt TT ook veel toegepast bij slaapproblemen, jeuk en in de terminale fase (stervensbegeleiding).

therapeutic touch Praktijk HaRT

Hypnotherapie | Regressietherapie | Afslanken | EFT | Coaching