Hypnotherapie Helpt!

Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieveremotionele uitbarstingenbetering. NLP is met name geschikt voor het krijgen van meer zelfvertrouwen en motivatie, vergroten van gevoel van eigenwaarde, verbetering van communicatie tussen mensen en ook de interne dialoog, betere relatie met jezelf en met anderen en verbeteren van (sport)prestaties.


NLP werd ontwikkeld in de jaren zeventig van de twintigste eeuw aan de Universiteit van Californië. De grondleggers van NLP zijn John Grinder en Richard Bandler.


NLP kent een aantal uitgangspunten die ontleend zijn aan modellen van succesvolle mensen. De grondleggers van NLP vroegen zich af wat deze mensen zo succesvol maakte. Ze ontdekten dat deze mensen op een bijzondere manier in het leven stonden; deze mensen hanteerden (bewust of onbewust) uitgangspunten waardoor ze succesvoller waren dan anderen. Deze uitgangspunten zijn niet de waarheid, maar zullen, volgens de theorie van NLP, de navolger succesvoller maken. Hieronder staan een aantal van die uitgangspunten.

Iedereen is anders omdat iedereen in een andere omgeving opgroeit, met andere ervaringen en met ander startmateriaal. Ter verklaring van deze verschillen zegt NLP dat mensen een verschillend 'wereldmodel' (wereldbeeld) hebben. Men moet begrip of zelfs respect opbrengen voor het wereldmodel van de ander.

Onze ideeën over, kijk op of verwoording van de realiteit kunnen ons zowel productief als onproductief maken. Verandering is daarom in de eerste plaats verandering van perceptie, betekenisgeving en verwoording.


Eén van de therapeutische uitgangspunten van NLP is dat er achter ieder gedrag een positieve intentie schuilt. Daarmee wordt bedoeld dat het gedrag altijd de functie heeft om er iets anders mee te bereiken. Ook problematisch gedrag is functioneel, maar mist zijn effect of heeft ongewenste neveneffecten. De NLP-interventie die erop is gericht ongewenste gedragseffecten te verhelpen, is om te onderzoeken wat de positieve intentie van het gedrag is.

NLP | Hypnotherapie | Regressietherapie | Afslanken | EFT | Coaching | Regio Den Haag
Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. Eén van de therapeutische uitgangspunten van NLP is dat er achter ieder gedrag een positieve intentie schuilt.

nlp Praktijk HaRT

Hypnotherapie | Regressietherapie | Afslanken | EFT | Coaching