Hypnotherapie wordt in veel gevallen vergoed door je zorgverzekeraar. Voor alle zorgverzekeraars geldt dat de verzekerde een aanvullende verzekering dient te hebben afgesloten.


Er zijn veel soorten verzekering-en en ook de bijbehorende vergoedingen veranderen per jaar, dat er niet specifiek vermeld kan worden wie welk bedrag vergoedt. Bij twijfel adviseer ik om je polis te raadplegen en/of contact op te nemen met je zorgverzekeraar of verzekeringsagent.

Of de zorgverzekeraar hypnotherapie vergoedt, kun je vinden via de website van: NBVH en RBCZ.


De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) is de beroepsorganisatie voor hypnotherapeuten.

NBVH lidmaatschap: 10060.

NBVH | Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten

Het Register Beroepsbeoefe-naren Complementaire Zorg (RBCZ) is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg certificeert en registreert.

RBCZ licentie: 403329R.

RBCZ | Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

terug