Het doel van hypnotherapie voor huidaandoeningen is om de symptomen zoals pijn en jeuk snel te verlichten en indien mogelijk te elimineren. De externe reacties van de huid zijn te beïnvloeden met hypnotische suggesties.


In trance zijn we heel gevoelig voor positieve suggesties en kan buiten het externe denk kader worden gewerkt. De positieve mindset wordt versterkt en het omgaan met stress en spanning wordt vergroot.


Door middel van regressie-therapie kunnen wijzigingen in het overlevingsmechanisme worden aangebracht. Ook het accepteren van de huid-aandoening kan verlichtend werken waardoor onzeker-heden, angsten, schaamte en somberheid verminderen.

terug